Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Deelname

Uw aanmelding is definitief indien u het inschrijfformulier heeft ingevuld en verstuurd. Uw deelname zal binnen enkele dagen bevestigd of geannuleerd worden. U ontvangt altijd een reactie van ons.

U ontvangt enkele dagen voor de markt een informatiemail van ons met alle benodigde informatie. De gereserveerde standplaats dient u bij aanvang van de markt te bezetten. Indien u te laat arriveert, om wat voor reden dan ook, kunt u geen aanspraak meer maken op de door u gereserveerde standplaats. De kraamhuur wordt niet gerestitueerd.

U dient de standplaats te bezetten tot de markt is afgelopen volgens de aangegeven tijd.

U dient alleen artikelen te verkopen die op uw factuur vernoemd zijn onder ‘Uw assortiment’. Indien u met andere handelswaar wilt komen, dient u dit van te voren te overleggen met de organisator. De organisator mag dit weigeren.

Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden zonder toestemming van de organisatie.

2. Betaling

Bij definitieve deelname bent u verplicht het standgeld te voldoen 3 weken voor aanvang van de markt. De betaling doet door het totale factuurbedrag over te maken op:
rekening NL 08 RABO 0159695473
ten name van OndernemingsbedrijfCVZ
onder vermelding van factuurnummer en de markt / plaats.

3. Annulering

Annuleren kan via dennistenapel@live.co.uk of telefonisch op 06-39447560 Let op: uw annulering wordt schriftelijk of per e-mail bevestigd. Zonder schriftelijke bevestiging, is uw aanmelding NIET geannuleerd. De annuleringskosten zijn: - uiterlijk 13 dagen voor aanvang van de markt: geen annuleringskosten - uiterlijk 11 dagen voor aanvang van de markt: 25% - uiterlijk 9 dagen voor aanvang van de markt: 50% - 8 dagen of korter voor aanvang van de markt: 100% Indien u besluit niet deel te nemen aan de markt, in verband met standplaats, weersomstandigheden etc., heeft u geen recht op restitutie van het standgeld.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van de markt wegens weersomstandigheden.

4. Aansprakelijkheid

U kunt de organisatie nooit aansprakelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet, door welke omstandigheden dan ook. De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of schade, in welke vorm dan ook. U bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade die u veroorzaakt en bent hiervoor in het bezit van een WA-verzekering.

Schade, toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen etc. komen voor risico van de deelnemer van de markt.

Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf zorg te dragen voor het intakt blijven van de kraam. U bent verplicht zich aan alle gangbare (veiligheids)eisen en wetten te houden. Tevens volgt u de aanwijzingen van ons personeel en/of veiligheidsdiensten op.

Deelnemers in de foodsector zijn verplicht zich te houden aan voorschriften van de keuringsdienst van waren, overheidsdiensten en brandweer. Indien u door de warenwet, namaakbestrijding, politie of brandweer wordt uitgesloten van deelname, heeft u geen recht op restitutie van het standgeld.

U bent verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van uw standplaats. U neemt uw afval zelf mee naar huis. Met uw inschrijving gaat u akkoord met onze deelnemersvoorwaarden. Het niet voldoen aan deze voorwaarden zal tot gevolg hebben dat u wordt verwijderd van de markt, zonder restitutie van het standgeld.

5. Tijden

De markten zijn voor publiek geopend vam 10.00 uur tot 16.00 uur dan tenzij anders aangegeven in de overeenkomst.

Opbouwen kunt u al vanaf 08:00 uur. Uitzonderingen worden enkel gemaakt na overleg en schriftelijke bevestiging vooraf.
Natuurlijk is uw auto tijdig van het marktterrein en breekt u niet eerder dan sluitingstijd af.